Budowa garażu – jakie przepisy trzeba spełnić?

Planujesz wybudować garaż, ale nie wiesz, jakie przepisy się z tym wiążą? Poznaj aktualne zapisy prawne i dowiedz się, czy na budowę garażu potrzebne jest pozwolenie.

Prawo budowlane w Polsce. Czy na budowę garażu potrzebne jest pozwolenie?

Budynki wolnostojące parterowe o powierzchni do 35 m², nie wymagają pozwolenia na budowę. Do tego typu zabudowań można z pewnością zaliczyć garaż, ale również wszelkiego rodzaju wiaty czy inne budynki gospodarcze. Jedynym dokumentem, jaki musimy dostarczyć do Urzędu Gminy, jest zgłoszenie faktu budowy takiego budynku. 

Oczywiście, aby tak się stało, garaż musi spełniać kilka warunków. Jak już wyżej wspomniano, zabudowanie powinno być wolnostojące i nie przekraczać 35 m² powierzchni. Dodatkowo łączna liczba tego typu budynków na jednej działce to dwa na każde 500 m² działki. W przypadku kawałków ziemi, które mają więcej niż jednego współwłaściciela, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od każdego z nich.

Jeżeli garaż spełnia powyższe warunki, możemy sporządzić zgłoszenie do urzędu. Powinno ono zawierać:

  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • szkic lub projekt garażu;
  • opis wyglądu obiektu i wyposażenia;
  • rodzaj obiektu (np. garaż, wiata);
  • datę rozpoczęcia prac;
  • własnoręczny podpis;
  • zgody pisemne wszystkich współwłaścicieli działki (jeśli takowi istnieją).

Czy można wybudować garaż o powierzchni większej niż 35 m²?

Wybudowanie garażu o powierzchni większej niż 35 m² jest legalne, o ile uzyskamy na to pozwolenie. To samo tyczy się sytuacji, w której zaplanowany przez nas budynek przekracza limit dwóch na każde 500 m² działki. Jeśli jesteśmy w jednej z dwóch powyższych sytuacji, powinniśmy wystąpić do Urzędu Gminy z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Urząd ma standardowo 21 dni na jego rozpatrzenie. Zgodnie z prawem, jeśli do tego czasu nie otrzymamy decyzji odmownej, możemy legalnie rozpocząć budowę. Eksperci zwracają jednak uwagę na to, że lepiej odczekać do pełnego miesiąca na przyjście ewentualnej odmowy. Urzędy bowiem często dostarczają tego typu dokumenty pocztą, a w liczeniu czy od złożenia wniosku minęło 21 dni, bierze się pod uwagę datę stempla pocztowego, a więc nadania dokumentu, a nie jego otrzymania.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę?

Niestety otrzymanie pozwolenia na budowę to o wiele bardziej skomplikowany proces. Wizyta w Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Gminy powinna być pierwsza na Twojej liście. Tam dowiesz się, czy działka nie jest przypadkiem objęta MPZP. Jeżeli tak jest, musisz złożyć wniosek o wypis z MPZP. Jeżeli nie, składasz wniosek o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy. Konieczne będą do tego kopia mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów, a także uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów. To drugie nie powinno być trudne na działce, która jest już zagospodarowana i tylko dobudowujemy do niej większy garaż. Oczywiście należy określić też charakterystykę budowanego obiektu.

Co z tymczasowymi garażami i wiatami? O ile dane zabudowanie nie stoi na działce dłużej niż 180 dni, dostarczenie do urzędu jakichkolwiek dokumentów nie jest konieczne. Wyjątek od tego stanowią garaże postawione na działce, na której budowany jest dom mieszkalny. Te mogą stać bez żadnych formalności aż do momentu zakończenia budowy głównego budynku. Po upływie 180 dni lub sfinalizowaniu inwestycji, budynek należy rozebrać lub zgłosić do Urzędu Miasta, niezależnie od ich powierzchni.

Zdj. główne: cottonbro studio/pexels.com

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.